Bokslut

Varje år måste du som företagare upprätta ett bokslut, kan du upprätta det själv eller ska vi hjälpa dig?

Banker, Skatteverket, kunder, leverantörer och andra använder företagets bokslut och årsredovisning som underlag för sina beslut. Vi kan hjälpa dig att upprätta ett korrekt bokslut och/eller årsredovisning.

Genom att anlita oss kan en bokslutsrapport bifogas bokslutet. En bokslutsrapport är ett kvalitetsbevis för redovisningen och den ekonomiska rapporteringen, samt ger ditt företag en bättre kreditrating. Den kan bara utfärdas av en auktoriserad redovisningskonsult, som arbetar enligt svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Läs mer på www.bokslutsrapporten.se

För er som vill eller har krav att lämna en reviderad årsredovisning och idag saknar revisor har vi väl etablerade kontakter med ett flertal revisionsbyråer.